Antalya Yüzme Kursu

Bu araştırmada, çocuklarda yüzme egzersizinin solunum parametreleri üzerine olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, Konya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü'nün ka palı yüzme havuzunda, yüzme kursuna katılan 6 - 14 yaş grubu çocuklar üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmada deney ve kontrol gruplarını oluşturan çocukların 6 haftalık yüzme egzersizinin başlangıcında ve bitiminde olmak üzere solunum parametreleri tayin edilerek, aradaki farklılığın mukayesesi yapıldı. Deney gruplarının tamamında FVC, FEVİ, MVV ve FEF değerlerinde gözlenen artış önemli bulundu. FMF değerinde kız ve erkek deney gruplarında anlamlı bir artış gözlenmezken, kız ve erkek yüzücülerin tek grup olarak değerlendirilmesinde bu parametredeki artışın anlamlı olduğu gözlendi. Deney gruplarında FEV^ %' de değerinde anlamlı bir artış görülmemesine rağmen, bu değerlerin yetişkinlerdekinden daha yüksek olduğu belirlendi. Vital kapasite kayıplarında çalışma sonrasında meydana gelen azalmanın anlamlı olduğu görüldü. Egzersiz yapmayan çocuklardan oluşan kontrol gruplarında ise solunum parametrelerinde anlamlı bir artışa rastlanmadı. Literatür bulgularla da paralellik gösteren bu çalış manın neticesinde, çocuklarda yüzme egzersizinin solunum para metreleri üzerine arttırıcı etkisinin olduğu kanaatine varıl dı.

 


Çalışma Sahibi :Baltaci, Abdülkerim Kasim